หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตามด้วยข้ออนุกรมนะครับ


คำสั่ง       ตั้งแต่ข้อ 21 ถึง 25 ในแต่ละข้อจะประกอบด้วยอนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน จงเลือกคำตอบจากตัวเลือก 1 – 4 มา    เติมลงในช่องว่างเพื่อให้ได้อนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด เมื่อเลือกได้ตัวเลือกใดแล้วก็ให้               นำตัวเลือกนั้นไปตอบลงในกระดาษคำตอบ


คำสั่ง       ตั้งแต่ข้อ 21 ถึง 25 ในแต่ละข้อจะประกอบด้วยอนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน จงเลือกคำตอบจากตัวเลือก 1 – 4 มา    เติมลงในช่องว่างเพื่อให้ได้อนุกรมที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างสมเหตุสมผลมากที่สุด เมื่อเลือกได้ตัวเลือกใดแล้วก็ให้               นำตัวเลือกนั้นไปตอบลงในกระดาษคำตอบ

 ข้อ 21.     2             3                 6              6              14    ………………………………….?
                5                                5              9              12 
 
                1.             21                            2.             14                            3.             11                            4.             9   
                                20                                            13                                            10                                            8          


ข้อ 22.     9              18            45            234          801          ……………………?
                1.             3,969                       2.             4,570                       3.             4,770                       4.             4,790

ข้อ 23.     1              2              10            19            ……………………?
                1.             46                            2.             55                            3.             64                            4.             83

 ข้อ 24.    625          125          75            45            ……………………?
                  3
                 
                1.             30                            2.             27                            3.             36                            4.             15


ข้อ 25.     -3             2              1              15            5              36            9              ……………………?
                1.             95                            2.             80                            3.             52                            4.             65ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น